ADAPTAČNÍ STRATEGIE DSO ČISTÝ JIHOVÝCHOD NA ZMĚNY KLIMATU

Změny klimatu jsou globálním jevem, na který je ale nutné reagovat lokálně. Dokument adaptační strategie definuje opatření, jak se klimatickým změnám přizpůsobit na území zapojeným 11 obcí Dobrovolného svazku obcí Čistý Jihovýchod včetně konkrétních specifikací regionu.

Cílem je:

Analyzovat a definovat zranitelná místa systémů jak přirozených, tak socioekonomických na území zapojených obcí DSO Čistý Jihovýchod a navrhnout opatření za účelem zvýšení odolnosti těchto systémů vůči přímým i nepřímým dopadům klimatických změn, aniž by byla ohrožena kvalita životního prostředí, bezpěčnost obyvatel a ekonomický i sociální potenciál rozvoje společnosti.

První částí projektu je analýza zranitelnosti území se zaměřením na největší klimatické hrozby, jako je sucho, povodně, degradace půd, narušení dodávek energií apod. 
Zapojte se do projektu i Vy a pomozte nám opatření definovat co nejlépe:
DOTAZNÍK

mapy

Adaptační strategie je zpracována pro 11 z 27 členských obcí DSO Čistý Jihovýchod. Obce navzájem sousedí na ploše Jihomoravského kraje v oblasti ohraničené řekou Svratkou, řekou Moravou, Brněnskou aglomerací a řekou Dyjí s Novomlýnskými nádržemi.
Pro každou obec jsme vypracovali podrobnou mapu zobrazující klimatické hrozby daného území se zaměřením na: teplotní zatížení oblastí, větrnou a vodní erozi.
mapa hlohovec
mapa nikulčice
mapa Velke Hosteradky
mapa HORNÍ BOJANOVICE
mapa PŘÍTLUKY
mapa Velké Pavlovice
mapa KRUMVÍŘ
mapa starovičky
mapa zaječí
mapa nemčičky
mapa VELKÉ BÍLOVICE
HLOHOVEC
NIKOLČICE
VELKÉ HOSTĚRÁDKY
HORNÍ BOJANOVICE
PŘÍTLUKY
VELKÉ PAVLOVICE
KRUMVÍŘ
STAROVIČKY
ZAJEČÍ
NĚMČIČKY
VELKÉ BÍLOVICE

VÝSTUPY

Na projevy klimatických změn je nutné reagovat cíleným zvyšování odolnosti systémů - např. důsledněji hospodařit s vodou v aglomeraci i v krajině. Hlavním dopadem je kromě zvýšení odolnosti regionu snížení jeho zranitelnosti vůči negativním projevům klimatické změny. Výsledná adaptační strategie má čtyři části - analytickou, návrhovou, implementační a akční.
pdf dokument
AKČNÍ PLÁN ADAPTAČNÍ STRATEGIE KE STAŽENÍ

PROJEKT VZNIKL S PODPOROU

Projekt „Adaptační strategie Dobrovolného svazku obcí Čistý jihovýchod na klimatickou změnu“, registrační číslo projektu: 3194100033. Financováno z Fondů EHP a Norska 2014-2021 – program CZ-ENVIRONMENT“.
Společně pro zelenou Evropu

Newsletter

Mějte přehled o odpadech. Zaregistrujte se k odběru pravidelného newsletteru...
Newsletter Form (#1)

Tento web je chráněn pomocí Google ReCAPTCHA a platí pro něj zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky.

yvyec3s
po - pá 6:30 - 14:00
Hantály a.s. Tovární 22, Velké Pavlovice 691 06
42324068
© HANTÁLY a.s. 2024