http://koupit-viagru-2015.cz/

phone   Po-Pá 6:30 - 15:00

  519 361 171

mail  Dotazy, informace

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Historie společnosti

Založení společnosti

HANTÁLY a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 27. 6. 1991 na základě ustavující valné hromady, která se konala ve Velkých Bílovicích dne 15. 8. 1991.

Vybudování komplexu skládkového areálu

Hlavním faktorem pro vznik společnosti byla snaha obcí a měst řešit neuspokojivý a v mnoha případech až nebezpečný stav všech skládek komunálního odpadu, které byly rozesety po celém okrese, jednak pod patronací obcí, ale také naprosto divoce vznikajících. V této době nově schválená legislativní opatření již nepočítala s dalším provozem těchto skládek; naopak stanovila striktně jejich uzavření a rekultivaci. Vzhledem k tomu, že naprostá většina obcí a měst neměla dostatek finančních prostředků a zejména lokalitu, kde by mohla být dle nové legislativy postavena skládka odpadů, jediným řešením bylo spojit síly a řešit problém společně. Pro lokalizaci skládky bylo po provedených geologických a hydrologických průzkumných pracech vybráno území, které po všech stránkách ideálně odpovídalo záměru v k. ú. Velké Pavlovice, trať Hantály. Na základě zpracované projektové dokumentace a schvalovacího řízení stavebním úřadem byla v roce 1993 realizována I. etapa včetně všech stavebních a technologických celků určených pro provoz celého komplexu skládkového areálu. Provoz skládky byl zahájen 1. 1. 1994.

Vytvoření střediska svozu

Dalším úkolem v komplexnosti zajištění služeb se stala přeprava odpadů od producentů na skládku, případně k materiálovému zhodnocení. V roce 1995 bylo proto nově vytvořeno středisko svozu, zpočátku vybavené starší svozovou technikou typu BOBR - ROTT odkoupenou od TS města Hustopeče. Vzhledem k technickému stavu a stáří vozidel i nástaveb bylo nutno provést u všech vozů generální opravy a vybavit je novými nástavbami již s lineárním stlačováním. Takto rekonstruovaná technika již byla schopna plnit úkoly svozu.

Zahájení separace odpadů

Třetí oblastí, kde byla souběžně zahájena činnost, se stala separace odpadů. Již v roce 1995 HANTÁLY a.s. započaly se separovaným sběrem papíru a plastů. Tento trend se v dalších letech postupně rozšiřoval o další komodity a současně rostlo vyseparované množství odpadů předávaných k dalšímu zpracování.Zásadním faktorem v průběhu doby se pro HANTÁLY a.s. stalo zvýšení a zefektivněné zhodnocení využitelných částí odpadů. Bylo proto nutno nalézt prostory vyhovující nejen po stránce velikosti, ale i lokalizace v rámci okresu. Dalším neméně důležitým faktorem byl vliv staveb a technologií na životní prostředí. Všestranně vhodné řešení bylo nalezeno zakoupením části bývalého výrobního areálu Drůbežářských závodů ve Velkých Pavlovicích. Na ploše cca 35 000 m² se nacházely stavby vhodné pro další využití společností HANTÁLY. V první fázi byly rekonstruovány garáže, sociální a provozní části rozestavěného objektu garáží. Po dokončení stavby v roce 2003 jsou zde umístěny garáže, dílny a sociální zázemí střediska svozu, separace a v části také sídlo firmy.

Kompostárna

V roce 2013 byl zahájen provoz kompostárny, která slouží k využití bioodpadu od občanů.