phone   Po-Pá 6:30 - 15:00

  519 361 171

mail  Dotazy, informace

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kompostárna Velké Pavlovice, Bioodpad

V roce 2013 společnost HANTÁLY a.s. společně s Dobrovolným svazkem obcí čistý jihovýchod ve Velkých Pavlovicích za finanční podpory Operačního programu životního prostředí vybudovali zařízení k využívání bioodpadů pro svozové oblasti Podluží, Velkopavlovicko, Hustopečsko. Kompostárna slouží ke zpracování biologicky rozložitelného odpadu (bioodpadu) svezeného z měst a obcí a dává tak občanům možnost vracet organické látky do koloběhu látek v přírodě.

Během let 2013, 2014 bylo 20 obcím, zapojených do svozu bioodpadu do Kompostárny ve Velkých Pavlovicích, zdarma předáno 9954 ks nádob na svoz bioodpadu. Obce pak svým občanům nádoby propůjčily do užívání. Svoz bioodpadu je prováděn ve 14ti denním cyklu standardními svozovými vozy, které byly upraveny tak, aby nedocházelo k vytékání tekutin uvolněných z bioodpadu.


Proč separovat BIOODPAD?


Environmentální důvody:

bioodpady, které se podaří oddělit, nebudou hnít na skládce, ale jsou na odborně provozované kompostárně přeměněny homogenizací a kompostováním na hnojivo, obsahující organické látky a rostlinné živiny. Tímto hnojivem se do půdy dostává aktivní humus, mikroorganizmy k oživení biologické činnosti půdy a základní rostlinné živiny ve vyváženém poměru. Hodnota pH kompostu přispívá k úpravě nežádoucí kyselé reakce půd. Kompost upravuje strukturu lehkých, zvláště písčitých půd, zlepšuje jejich schopnost držet vláhu a omezuje vyplavování živin z nich, u těžkých půd upravuje jejich nevhodnou hutnost a s ní související nedostatečnou provzdušněnost.

Ekonomické důvody:

bioodpad je organický odpad, který tvoří až 30 % komunálního odpadu z domácností. Protože je kompostování o více než 50% levnější než skládkování, vyplatí se tuto organickou složku komunálního odpadu oddělit a odvézt do kompostárny, než ji nechat společně se zbylým komunálním odpadem odvézt na skládku. V příštích letech se předpokládá ještě výraznější zvyšování rozdílu mezi náklady na skládkování a kompostování.


Co je BIOODPAD?

Z domácností:

 • zbytky jídel rostlinného původu (zbytek zelí po vepřo, knedlo, zelo),
 • zbytky ovoce a zeleniny včetně citrusových plodů (listky, slupky, jadřince, pecky),
 • květiny a čajové sáčky,
 • kávový odpad včetně filtrů a ubrousků,
 • zbytky pečiva a obilnin,

Ze zahrady:

 • tráva, větve, listí, plevel,
 • košťály a celé rostliny, zbytky rostlin,
 • zemina z květináčů,
 • seno, sláma,
 • piliny, hobliny, odřezky dřeva,

Co není BIOODPAD?

 • zbytky jídel živočišného původu (kosti, kůže, maso),

 • plastky, sklo, kovy, kameny,

 • směsný komunální odpad, stavební odpad,

 • zemina,

 • textil, cigarety,

 • popel, uhlí,

 • jednorázové pleny,

 • uhynulá zvířata,

Kompostárna ve Velkých Pavlovicích zajišťuje:

 • komplexní využití biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu
 • kompostování s nuceným provzdušňováním,
 • na technologickém zázemí a mobilním zařízení drcení biomasy a třídění kompostu
 • produkci certifikovaných kompostů a substrátů

V rámci služeb kompostárny společnost Hantály a.s. nabízí:

 • využití zeleného odpadu ze separovaného sběru na úrpovni domácností a odpadu z údržby obcí
 • po dobu 5 let produkci certifikovaných kompostů a substrátů obcím, které se zapojily do Svazku obcí čistý jihovýchod,

Adresa kompostárny ve Velkých Pavlovicích

Areál Kompostárny se nachází v trojúhelníku mezi obcemi Velké Pavlovice, Velké Bílovice a Vrbice  v  k.ú. Velkých Pavlovic. Lokalita je přístupná z osady Trkmanice ze státní silnice č. 42113 Velké Pavlovice - Velké Bílovice, po asfaltové účelové komunikaci v délce 3,8 km.

Provozní doba:

Po - Pá 7:00 - 14:00 hod

Kompostrna

Kontakt:

Petr Kalužík

Telefon: +420 724 833 962

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

  P8180381  P8180385

 

TŘIĎME BIOODPAD, VRAŤME PŘÍRODĚ CO JÍ PATŘÍ !

 Banner OPZP FS ERDF CMYK